Co nabízíme?

Naše kardiologická ambulance nabízí provádění celého spektra neinvazivní kardiologické péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce smluvních pojišťoven (viz úvod):

  • kardiologická vyšetření, dispenzarizace nemocných, vyšetření pro posudkové účely
  • echokardiografická vyšetření
  • zátěžovou elektrokardiografii
  • EKG a tlakové Holtery
  • polysomnografie (vyšetřování poruch spánku)
  • následné zabezpečení invazivní a operační či jiné superspecializované péče na špičkových pracovištích v Plzni či Praze

Dle zájmu jsme schopni zajistit i komplexní preventivní vyšetření (laboratorní screening rizkových faktorů aterosklerózy, kardiologické fyzikální vyšetření, zátěžové testy, echokardiografie, skupinová a individuální edukace atd.) nehrazené ze zdravotního pojištění pro manažery podniků, rizikové pacienty či jiné zájemce.

Z výzkumné činnosti jsme se aktivně podíleli jako centrum na mezinárodní multicentrické studii DUAAL u pacientů s anginou pectoris. V květnu 2007 jsme zahájili mezinárodní studii SHIFT u pacientů se srdečním selháním a pouze jako jedno ze 3 center v České republice provádíme její echokardiografickou a holterizační substudii. Od prázdnin 2007 zahájíme mezinárodní multicentrickou klinickou studii OLMITIAZ II u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzi. V dubnu a květnu 2007 jsme jako jediná kardiologická ambulance v regionu prováděli sběr dat pro mezinárodním registru pacientů, kteří navštíví  interní či kardiologickou ambulanci.

Pro praktické lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání provádíme přednáškovou činnost o novinkách v kardiologii. Ve spolupráci se Svazem diabetiků a Postižených civilizačními chorobami edukujeme i pacienty.

Naše ambulance umožňuje plně bezbarierový přístup i pro invalidy včetně WC. Pro invalidy je proto zvláštní zadní vchod, kde je i zvonech s kamerou pro komunikaci se sestrou.

V čekárnách je zdarma k dispozici wi-fi připojení a satelitní televize pro zpříjemnění času při čekání na vyšetření.

Z bezpečnostních důvodů jsou společné prostory chodeb a čekáren kamerově monitorované.

Po zátěžových testech je pro pacienty k dispozici sprcha.

Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | Nova verze