Co nabízíme?

Naše kardiologická ambulance nabízí provádění celého spektra neinvazivní kardiologické péče a vyšetření hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce smluvních pojišťoven (viz úvod):

  • kardiologická vyšetření, dispenzarizace nemocných, vyšetření pro posudkové účely
  • echokardiografická vyšetření
  • zátěžovou elektrokardiografii
  • EKG a tlakové Holtery
  • polysomnografie (vyšetřování poruch spánku)
  • následné zabezpečení invazivní a operační či jiné superspecializované péče na špičkových pracovištích v Plzni či Praze

Z výzkumné činnosti jsme se aktivně podíleli jako centrum na mezinárodní multicentrické studii DUAAL u pacientů s anginou pectoris. V roce 2007 jsme spolupracovali na mezinárodní studii SHIFT u pacientů se srdečním selháním a pouze jako jedno ze 3 center v České republice provádíme její echokardiografickou a holterizační substudii. V témže roce 2007 jsme spolupracovali na mezinárodní multicentrické klinické studii OLMITIAZ II u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzi. V dubnu a květnu 2007 jsme jako jediná kardiologická ambulance v regionu prováděli sběr dat pro mezinárodním registru pacientů, kteří navštíví  interní či kardiologickou ambulanci. 
Pro praktické lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání provádíme přednáškovou činnost o novinkách v kardiologii. Ve spolupráci se Svazem diabetiků a Postižených civilizačními chorobami edukujeme bezplatně i pacienty.

Naše ambulance umožňuje plně bezbarierový přístup i pro invalidy včetně WC. Pro invalidy je proto zvláštní zadní vchod, kde je i zvonek s kamerou pro komunikaci s personálem.
V čekárnách je zdarma k dispozici wi-fi připojení a satelitní televize pro zpříjemnění času při čekání na vyšetření. Z bezpečnostních důvodů jsou společné prostory chodeb a čekáren kamerově monitorované. Po zátěžových testech je pro pacienty k dispozici zázemí se sprchou a to ve dvou patrech.

Ambulance aktivně sponzoruje řadu projektů: některé dětské domovy a domovy seniorů, domov pro postiženou mládež, Dílny pro postiženou mládež, Svaz diabetiků Rokycany, svaz invalidů, řadu sportovních převážně mládežnických oddílů (nohejbalové, volejbalové, házenkářské, hokejové, fotbalové atd). Dále pionýrskou skupinu Divoká Orlice pod vedením pana Huberta v Rokycanech, který se dlouhá léta nadstandardně věnuje dětským, ale i například seniorským aktivitám. Naše ambulance v roce 2019 zakoupila defibrilátor pro potřeby sportovců a obyvatel ve Štáhlavech.  Velkou část peněz a zdravotnického materiálu v roce 2022 věnovala na pomoc Ukrajině. Je spolusponzorem “Nejdelší plavecké štafety na světě”, která se konala v roce  2022 v Plzni  pod vedením dálkového plavce pana Řezáče. Sponzorováním sportovních aktivit se snažíme podpořit pohybovou aktivitu obecně a především našich nejmladších.  Od letošního roku se také naše ambulance společně s Kardiologickou ambulancí MUDr. L Bartůňka v Boru staly pravidelným měsíčním sponzorem Hospice svatého Lazara z.s. Plzeň. 

 

Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | ♥