MUDr. Věra Bartůňková [foto]MUDr. Věra Bartůňková [foto]MUDr. Věra Bartůňková [foto]MUDr. Lubomír Bartůněk [foto]Napojení elektrod při EKG Holterizaci [foto]Ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku (tlakový Holter) [foto]Defibrilátor a další pomůcky první pomoci [foto]Sledování EKG záznamu lékařem při zátěžovém vyšetření [foto]EKG záznam při zátěžovém vyšetření [foto]Michaela Bůchová (+), zdravotní sestra [foto]Eva Vejvodová, zdravotní sestra [foto]MUDr. Jana Kudová (+) [foto]Ordinace lékaře [foto]Ordinace lékaře [foto]Pracovna lékaře [foto]Pracovna lékaře [foto]Petra Filipová, administrativní pracovnice [foto]Zátěžová elektrokardiografie [foto]MUDr. Martina Müllerová [foto]MUDr. Martina Müllerová [foto]MUDr. Martina Müllerová a zdr. sestra Michaela Bůchová [foto]Ambulance-pohled z ulice [foto]Vchod pro invalidy [foto]Marta Šebestová, zdravotní sestra [foto]Marta Šebestová a Eva Vejvodová, zdravotní sestry [foto]Chodba [foto]Plastika srdce od Lukase Reznicka [foto]Plastika srdce od Lukáše Řezníčka [foto]MUDr. Věra Bartůňková [foto]Bezbariérová pracovna lékaře [foto]Čekárna přízemí [foto]Ordinace se zátěžovým EKG [foto]Čekárna 1. patro [foto]Pracovna pro nasazování Holterů [foto]Pracovna pro nasazování Holterů [foto]Lékařka a sestry [foto]Eva Vejvodová a Michaela Bůchová (+) zdravotní sestry [foto]Sprchový kout pro pacienty [foto]Echokardiografie [foto]MUDr. Věra Bartůňková při echokardiografii [foto]Bezbariérová sesterna přízemí [foto]Michaela Bůchová (+), zdravotní sestra [foto]Eva Vejvodová, zdravotní sestra [foto]

Sledování EKG záznamu lékařem při zátěžovém vyšetření
Sledování EKG záznamu lékařem při zátěžovém vyšetření
Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | ♥