MUDr. Věra Bartůňková
Věra Bartůňková

Kardiologická ambulance MUDr. Věry Bartůňkové poskytuje od 1.1.2005 pro Rokycany a okolní spádové oblasti kompletní spektrum neinvazivní kardiologické péče se zajištěním eventuální následné invazivní a operační či jiné superspecializované péče na špičkových pracovištích v Plzni či Praze.

MUDr. Věra Bartůňková

MUDr. Věra Bartůňková se po absolvování Lékařské fakulty UK v Plzni zabývala po povinné praxi trvale vnitřním lékařstvím. V Konstantinových Lázních byla zaměřena na problematiku preventivní kardiologie a diabetologie, pracovala v interní a diabetologické ambulanci. V roce 1995 absolvovala úspěšně atestační zkoušku z vnitřního lékařství a v roce 1999 pak nástavbovou specializační zkoušku z diabetologie. Během působení na intermediálním oddělení Kardiochirurgického oddělení FN Plzeň, kdy se zabývala zvláště akutní kardiologickou péči a ambulantními kontrolami pacientů po operacích srdce, úspěšně složila v r. 2004 nástavbovou atestační zkoušku z kardiologie.

Je členkou České kardiologické společnosti a řady jejích pracovních skupin, České diabetologické společnosti, České angiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je autorkou mnoha odborných i laických publikací, má bohatou přednáškovou činnost. Od 1.1.2005 zahájila provoz vlastní kardiologické ambulance v Rokycanech.

Spolupracovníci

V provozu ambulance vypomáhá kardiolog MUDr. Lubomír Bartůněk, který má kromě atestací z vnitřního lékařství a kardiologie i funkční licenci na provádění jícnových echokardiografií a v r. 2001 obdržel ocenění Clinical Hypertension Specialist of European Society of Hypertension. Je členem České kardiologické společnosti a řady jejích pracovních skupin, Evropské kardiologické společnosti, České angiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti frankofonních lékařů ČLS JEP. Dalším lékařem pracujícím v ambulanci je MUDr. Jiří Vaněk, PhD, který zároveň pracuje na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň, MUDr. Martina Müllerová, která zároveň pracuje na Infekční klinice FN Plzeň,  MUDr. Patrik Roučka  který také zároveň pracuje na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň.  a  MUDr. Roman Fiedler (Kardiologická klinika FN Plzeň).

Mezi spolupracovníky lékařů patří zdravotní sestry Eva Vejvodová, Marta Šebestová, Andrea Rajnohová, Hana Šnoblová a Hana Potůčková. V administrativní práci ambulance vypomáhá Petra Jedličková. Dalšími důležitými spolupracovníky jsou Ing. Pýcha, Lenka Parýzková a Petr Bůcha. 

Neustále a se smutkem v srdci vzpomínáme na naše bývalé spolupracovnice a výborné kamarádky Míšu Bůchovou a MUDr. Janu Kudovou, které už bohužel nejsou mezi námi.  

Péči o počítače, počítačovou síť, elektronickou komunikaci a kamerový systém zabezpečuje ing. Vladimír Pavlovič a jeho firma FALCON a pan František Trachta

Zdravotní pojišťovny

Je smluvním zařízením zdravotních pojišťoven 111 (Všeobecná zdravotní pojišťovna), 201 (Vojenská zdravotní pojišťovna), 205 (Česká průmyslová  zdravotní pojišťovna), 207 (Oborová zdravotní pojišťovna) a 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR), tj. ošetřujeme pojištěnce všech v regionu působících pojišťoven.

Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | ♥