Co nabízíme?

Naše kardiologická ambulance nabízí provádění celého spektra neinvazivní kardiologické péče a vyšetření hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce smluvních pojišťoven (viz úvod):

  • kardiologická vyšetření, dispenzarizace nemocných, vyšetření pro posudkové účely
  • echokardiografická vyšetření
  • zátěžovou elektrokardiografii
  • EKG a tlakové Holtery
  • polysomnografie (vyšetřování poruch spánku)
  • následné zabezpečení invazivní a operační či jiné superspecializované péče na špičkových pracovištích v Plzni či Praze

Z výzkumné činnosti jsme se aktivně podíleli jako centrum na mezinárodní multicentrické studii DUAAL u pacientů s anginou pectoris. V roce 2007 jsme spolupracovali na mezinárodní studii SHIFT u pacientů se srdečním selháním a pouze jako jedno ze 3 center v České republice provádíme její echokardiografickou a holterizační substudii. V témže roce 2007 jsme spolupracovali na mezinárodní multicentrické klinické studii OLMITIAZ II u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzi. V dubnu a květnu 2007 jsme jako jediná kardiologická ambulance v regionu prováděli sběr dat pro mezinárodním registru pacientů, kteří navštíví  interní či kardiologickou ambulanci. 
Pro praktické lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání provádíme přednáškovou činnost o novinkách v kardiologii. Ve spolupráci se Svazem diabetiků a Postižených civilizačními chorobami edukujeme i pacienty.

Naše ambulance umožňuje plně bezbarierový přístup i pro invalidy včetně WC. Pro invalidy je proto zvláštní zadní vchod, kde je i zvonech s kamerou pro komunikaci se sestrou.
V čekárnách je zdarma k dispozici wi-fi připojení a satelitní televize pro zpříjemnění času při čekání na vyšetření. Z bezpečnostních důvodů jsou společné prostory chodeb a čekáren kamerově monitorované.Po zátěžových testech je pro pacienty k dispozici sprcha.

Naše ambulance také sponzoruje některé dětské domovy a domov a dílny pro postiženou mládež, svaz diabetiků Rokycany, řadu sportovních převážně mládežnických oddílů (nohejbalové, volejbalové, házenkářské, hokejové atd). Naše ambulance v letošním roce koupila defibrilátor pro potřeby sportovců a obyvatel  ve Štáhlavech.

Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | ♥