MUDr. Věra Bartůňková

Kardiologická ambulance MUDr. Věry Bartůňkové poskytuje od 1.1.2005 pro Rokycany a okolní spádové oblasti kompletní spektrum neinvazivní kardiologické péče se zajištěním eventuální následné invazivní a operační či jiné superspecializované péče na špičkových pracovištích v Plzni či Praze.

MUDr. Věra Bartůňková

MUDr. Věra Bartůňková se po absolvování Lékařské fakulty UK v Plzni zabývala po povinné praxi trvale vnitřním lékařstvím. V Konstantinových Lázních byla zaměřena na problematiku preventivní kardiologie a diabetologie, pracovala v interní a diabetologické ambulanci. V roce 1995 absolvovala úspěšně atestační zkoušku z vnitřního lékařství a v roce 1999 pak nástavbovou specializační zkoušku z diabetologie.

Během působení na intermediálním oddělení Kardiochirurgického oddělení FN Plzeň, kdy se zabývala zvláště akutní kardiologickou péči a ambulantními kontrolami pacientů po operacích srdce úspěšně složila v r. 2004 nástavbovou atestační zkoušku z kardiologie.

Je členkou České kardiologické společnosti a řady jejích pracovních skupin, České diabetologické společnosti, České angiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi.

Od 1.1.2005 zahájila provoz vlastní kardiologické ambulance v Rokycanech.

Spolupracovníci

V provozu ambulance vypomáhá kardiolog MUDr. Lubomír Bartůněk, který má kromě atestací z vnitřního lékařství a kardiologie i funkční licenci na provádění jícnových echokardiografií a v r. 2001 obdržel ocenění Clinical Hypertension Specialist of European Society of Hypertension. Je členem České kardiologické společnosti a řady jejích pracovních skupin, Evropské kardiologické společnosti, České angiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a České společnosti frankofonních lékařů ČLS JEP.

Dalším lékařem pracujícím v ambulanci je MUDr. Martina Müllerová. Spolupracujícími lékaři jsou dále MUDr. Šárka Polcarová, která současně pracuje na Kardiochirurgické klinice FN Motol. Dále pak další lékařka s licencí z kardiologie MUDr. Jana Kudová, která má současně funkční licenci v arytmologii a implantaci kardiostimulátorů. Vypomáhají zvláště v provádění zátěžových elektrokardiografií a hodnocení holterizací.

Mezi spolupracovníky lékařů patří zdravotní sestry  Eva Vejvodová, Michaela Bůchová a Marta Šebestová. V administrativní práci ambulance vypomáhá Petra Filipová.

Kompletní péči o počítače, počítačovou síť a kamerový systém zabezpečuje ing. Vladimír Pavlovič a jeho firma FALCON.

Zdravotní pojišťovny

Je smluvním zařízením zdravotních pojišťoven 111 (Všeobecná zdravotní pojišťovna), 201 (Vojenská zdravotní pojišťovna), 205 (Česká průmyslová  zdravotní pojišťovna), 207 (Oborová zdravotní pojišťovna) a 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR), tj. ošetřujeme pojištěnce všech v regionu působících pojišťoven.

Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | Nova verze