MUDr. Věra Bartůňková

Odborné publikace:
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: Intermitentní WPW syndrom. Prakt Lék 1995, 75(5), 217-218.
 • Bartůněk L., Vaněk P., Bartůňková V.: Znalosti rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob účastníků výstavy Harmonie. Prakt Lék 1996, 76(11), 568-569.
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Schamburek P.: Farmakoterapie u nemocných po revasku- larizačních operacích myokardu v letech 1991-1995. Vnitř Lék 1997, 43(2), 66-69.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Vliv nové nízkocholesterolové racionální diety a řízené a dózované pohybové aktivity u nemocných s hypercholesterolemií léčených v roce 1996 v Konstantinových Lázních. Cor Vasa 1999, 41(7), 332-336.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové ergometrické vyšetření u diabetiků a nediabetiků. Vnitř. Lék. 1999, 45(9), 545-549.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika II. typu v prevenci aterosklerózy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, 3, Suppl. 1, 3-4.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně indexu pas boky i při nezměněném BMI. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, 4, Suppl. 1, 6-8
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v dietě. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2001, 4, Suppl. 2, 17-18.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2003, 6, Suppl. 1, 16-17.
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Rizikové faktory primární diastolické dysfunkce u pacientů operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4), 2-2.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Bártlová H., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetik a kardiovaskulární operace. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4), 2-2.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4), 2-2.
 • Rajdl D., Rusňáková H., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Ševčík P.,Čechura M., Bartůňková V., Trefil L., .: Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení“ Klinická biochemie a metabolismus, roč. 11, 11/2003 č. 4 (str. 253-256).
 • Rusňáková H., Bartůňková V., Rajdl D., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení. Endokrinologie a výživa.
Odborné přednášky:
 • Bartůňková V.: Nový dietní systém v Konstantinových Lázních. V. lázeňské kardio-vaskulární dny v Konstantinových Lázních (21.-23.1.1995).
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Schamburek P.: Farmakoterapie u nemocných po PTCA a CABG léčených v letech 1991-1995 v Konstantinových Lázních. VI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (26.-28.1.1996).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Schamburek P.: Charakteristika nemocných po PTCA a CABG léčených v letech 1991-1995 v Konstantinových Lázních. Sympózium pracovní skupiny Invazivní kardioangiologie České kardiologické společnosti v Teplicích nad Bečvou (18.-19.4.1996).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Vliv nové nízkocholesterolové diety a řízené a dózované pohybové aktivity u nemocných s hypercholesterolemií léčených v roce 1996 v Konstantinových Lázních. XXII. Dny mladých výzkumníků v Praze (10.6.1997).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové ergometrické vyšetření u diabetiků a nediabetiků. XXXV. diabetologické dny v Luhačovicích (15.-17.4.1999).
 • Bartůněk L., Schamburek P., Bartůňková V.: Tělesná aktivita v léčbě a prevenci ischemické choroby srdeční – historie a současnost. VII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (23.-26.5.1999).
 • Bartůňková V, Bartůněk L.: Zátěžová testování v diagnostice ICHS u diabetiků. Diabetologické sympózium pořádané Léčebnými lázněmi Konstantinovými Lázněmi a.s. a OS ČLK Tachov (22.6.1999).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Racionální dieta a její vliv na lipidové spektrum. Vliv kouření na aterosklerózu a hladinu HDL-cholesterolémie. Sympózium na téma „Stres, 2kouření a civilizační nemoci“ - LF UK Plzeň (18.11.1999)
 • Bartůňková V.: Racionální strava – důležitá součást léčby ICHS. IX. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (7.-9.1.2000).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika 2. typu v prevenci aterosklerózy. XXXVI. diabetologické dny v Luhačovicích (13.15.4.2000).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Kouření a diabetes mellitus Sympózium na téma „ Stres a kouření“. LF UK Plzeň (9.11.2000)
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika 2. typu v prevenci aterosklerózy.“ X. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (5.-7.1. 2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně WHR i nezměněném BMI.“ Prezentace na XXXVII. diabetologické dny v Luhačovicích (19.4.2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Kouření výrazně zvyšuje riziko aterosklerózy u pacientů s diabetem. Je mu věnována dostatečná pozornost?“ přihlášeno k prezentaci na XXXVII. diabetologické dny v Luhačovicích (4/2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně WHR nezměněném BMI.“ Den mladých kardiologů (19.6.2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Kouření žen a diabetes mellitus.“ Symposium na téma „Stres a kouření“, LF UK Plzeň (24.5.2001)
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v dietě.“ IV. metabolické dny na téma: „Potraviny zvláštního určení“, Třešť (24.5.-26.5.2001)
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: „Pohybová aktivita u pacientů ischemickou chorobou srdce a srdeční insuficiencí.“ Postgraduální lékařské dny v Plzni (15.2.2002).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., „Racionální strava u pacientů s ICHS a jejími rizikovými faktory.“ Postgraduální lékařské dny v Plzni (15.2.2002)
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Diastolická dysfunkce a revaskularizace myokardu.“ XI. lázeňské kardiovakulární dny. Sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. Konstantinovy Lázně (11.1.2003).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Topolčan O., Rušavý Z.: Diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XI.lázeňské kardiovakulární dny. Sjezd PS kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. Konstantinovy Lázně (11.1.2003).
 • Rusňáková H., Bartůňková V., Rajdl D., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: „Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení.“ Postgraduální lékařské dny v Plzni (13-14.2.2003).
 • Rusňáková H., Bartůňková V., Rajdl D., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: „Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení.“ Sympozium Klinické aspekty syndromu inzulinové rezistence a kardiovaskulárních komplikací. (26.-27.2.2003)
 • Rajdl D., Rusňáková H., Bartůňková V., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: „Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení.“ Biochemické sympozium v Barceloně 5/2003
 • Rusňáková H., Bartůňková V., Rajdl D., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: „Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení.“ 4. mezinárodní kongres o ateroskleróze (Chorvatsko 14.-18. 5.2003)
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Topolčan O., Rušavý Z.: Diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XXXIX. diabetologické dny v Luhačovicích (24.-26.4.2003).
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Rizikové faktory primární diastolické dysfunkce u pacientů operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Bártlová H., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetik a kardiovaskulární operace. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Hájek T., . Bartůněk L.: Operační a pooperační výsledky pacientů po plastikách mitrálních chlopní operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. V. sympózium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti, Kroměříž, 12.-14. 6. 2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové testy a režimová opatření u diabetiků a nediabetiků v lázních. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetes a porucha glukósové homeostázy u pacientů na kardiochirurgickém oddělení. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce u pacientů po operacích srdce. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Hájek T., Bartůněk L., Bartůňková V.: Vliv mitrální plastiky na další osud nemocného. Kardiochirurgický den, Ostrava, 5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Primární a sekundární prevence ICHS. Postgraduální kurz v kardiologii, Konstantinovy Lázně, 29.11.2003.
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: Antikoagulační léčba. Postgraduální kurz v kardiologii, Konstantinovy Lázně, 29.11.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T.: Nefarmakologická léčba diabetika II. typu a pacienta s metabolickým syndromem X. VII. Kongres o ateroskleróze. 4-7.10.2003 Špindlerův Mlýn.
 • R2usňáková H., Bartůňková V., Rajdl D., Pittrová H., Racek J., Polívka J., Čechura M.: „Méně frekventované rizikové faktory pacientů s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení.“ VII. Kongres o ateroskleróze. 4-7.10.2003 Špindlerův Mlýn
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T.: Pohybová terapie jako součást nefarmakologické léčby rizikového pacienta s ICHS. VII. Kongres o ateroskleróze. 4-7.10.2003 Špindlerův Mlýn
 • K. Boháčová, V. Bartůňková L. Švarcová, J. Nováková,: „Péče o diabetiky a pacienty s poruchou glukózové homeostázy na kardiochirurgickém oddělení z pohledu sestry“, 40. jubilejní Diabetologické dny v Luhačovicích, 23.4.2003
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., „Diastolická dysfunkce-lochneská příšera?“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Klatovy 25.3.2004
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Klatovy 25.3.2004
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: .: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Cheb 1.4.2004
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Cheb 1.4.2004
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Karlovy Vary 14.4.2004
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Karlovy Vary 14.4.2004
 • Bartůněk L., Rušavý Z., Lacigová S., Bartůňková V., Hájek T., „Viscerální neuropatie a primární diastolická dysfunkce u diabetiků I. typu“, XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Široký J.: „Vliv mitrální plastiky na parametry a funkci levé komory“ XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Kulda J., „ Od stentované aortální bioprotesy ke stentless (a zpět?)“ XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004
 • Bartůněk L., Hájek T., Topolčan O., Bartůňková V., Polívková V., Holubec L. jr. „ Význam sledování mozkového natriuretického peptidu v perioperačním období v kardiochirurgii“ Biochemické dny Poděbrady 26.-27.4.2004

MUDr. Lubomír Bartůněk

Odborné publikace:
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: Intermitentní WPW syndrom. Prakt Lék 1995, 75(5), 217-218.
 • Bartůněk L., Vaněk P., Bartůňková V.: Znalosti rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob účastníků výstavy Harmonie. Prakt Lék 1996, 76(11), 568-569.
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Schamburek P.: Farmakoterapie u nemocných po revasku- larizačních operacích myokardu v letech 1991-1995. Vnitř Lék 1997, 43(2), 66-69.
 • Bartůněk L: „New aspects of comprehensive cardiac rehabilitation“ (zpráva z Working group on cardiac rehabilitation and exercise physiology, European society of cardiology, Balatonfüred, Hungary, 14.-15.5. 1999). Cor Vasa 1999, 41(6), K190-191.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Vliv nové nízkocholesterolové racionální diety a řízené a dózované pohybové aktivity u nemocných s hypercholesterolemií léčených v roce 1996 v Konstantinových Lázních. Cor Vasa 1999, 41(7), 332-336.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové ergometrické vyšetření u diabetiků a nediabetiků. Vnitř. Lék. 1999, 45(9), 545-549.
 • Bartůněk L.: Endoteliny a chronická srdeční insuficience. Vnitř. Lék. 2000, 46(1), 54-57.
 • Bartůněk L.: Endoteliny a ischemická choroba srdeční. Vnitř. Lék. 2000, 46(1), 49-53.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika II. typu v prevenci aterosklerózy. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2000, 3, Suppl. 1, 3-4.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně indexu pas boky i při nezměněném BMI. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2001, 4, Suppl. 1, 6-8
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v dietě. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2001, 4, Suppl. 2, 17-18.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, 2003, 6, Suppl. 1, 16-17.
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Rizikové faktory primární diastolické dysfunkce u pacientů operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Bártlová H., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetik a kardiovaskulární operace. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. Cor Vasa, Suppl., 2003 (4).
 • Hájek T., Bartůněk L., Polívková V., Topolčan O.: Procalcitonin as a marker of postoperative inflammatory complications in cardiac surgery. Infection, 2003, 31, 282.
 • Bartůněk L., Rušavý Z., Lacigová S., Bartůňková V., Hájek T., „Viscerální neuropatie a primární diastolická dysfunkce u diabetiků I. typu“, Cor Vasa, Suppl., 2004 (4).
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Široký J.: „Vliv mitrální plastiky na parametry a funkci levé komory“ Cor Vasa, Suppl., 2004 (4).
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Kulda J., „ Od stentované aortální bioprotesy ke stentless (a zpět?)“ Cor Vasa, Suppl., 2003 (4).
Odborné přednášky:
 • Bartůněk L.: Vektorkardiografie a její význam u diagnosticky nejasných EKG nálezů. V. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (21.-23.1.1995).
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Schamburek P.: Farmakoterapie u nemocných po PTCA a CABG léčených v letech 1991-1995 v Konstantinových Lázních . VI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (26.-28.1.1996)
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Schamburek P.: Charakteristika nemocných po PTCA a CABG léčených v letech 1991-1995 v Konstantinových Lázních. Sympózium pracovní skupiny Invazivní kardioangiologie České kardiologické společnosti v Teplicích nad Bečvou (18.-19.4.1996).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Vliv nové nízkocholesterolové diety a řízené a dózované pohybové aktivity u nemocných s hypercholesterolemií léčených v roce 1996 v Konstantinových Lázních. XXII. Dny mladých výzkumníků v Praze (10.6.1997).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové ergometrické vyšetření u diabetiků a nediabetiků. XXXV. diabetologické dny v Luhačovicích (15.-17.4.1999).
 • Bartůněk L., Schamburek P., Bartůňková V.: Tělesná aktivita v léčbě a prevenci ischemické choroby srdeční – historie a současnost. VII. výroční sjezd České kardiologické společnosti (23.-26.5.1999).
 • Bartůňková V, Bartůněk L.: Zátěžová testování v diagnostice ICHS u diabetiků. Diabetologické sympózium pořádané Léčebnými lázněmi Konstantinovými Lázněmi a.s. a OS ČLK Tachov (22.6.1999).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Racionální dieta a její vliv na lipidové spektrum. Vliv kouření na aterosklerózu a hladinu HDL-cholesterolémie. Sympózium na téma „Stres, kouření a civilizační nemoci“ - LF UK Plzeň (18.11.1999)
 • Bartůněk L.: Lázeňská léčba kardiaků. Postgraduální přednášky kardiologického oddělení I. interní kliniky FN Plzeň v Konstantinových Lázních (4. 12. 1999 ).
 • Bartůňková V, Bartůněk L.: Zátěžová testování v diagnostice ICHS u diabetiků. Diabetologické sympózium pořádané Léčebnými lázněmi Konstantinovými Lázněmi a.s. a OS ČLK Tachov (22.6.1999).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Racionální dieta a její vliv na lipidové spektrum. Vliv kouření na aterosklerózu a hladinu HDL-cholesterolémie. Sympózium na téma „Stres, kouření a civilizační nemoci“ - LF UK Plzeň (18.11.1999)
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Racionální strava – důležitá součást léčby ICHS. IX. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (7.-9.1.2000).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika 2. typu v prevenci aterosklerózy. XXXVI. diabetologické dny v Luhačovicích (13.-15.4.2000).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Kouření a diabetes mellitus. Symposium na téma „ Stres a kouření.“ Sympózium na téma „ Stres a kouření“. LF UK Plzeň (9.11.2000).
 • Bartůněk L.: Vliv pohybové aktivity na echokardiografické parametry plnění levé komory srdeční u pacientů s diastolickou dysfunkcí (plán kontrolované prospektivní studie). IV. sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti (ČKS), II. sjezd PS Sekce ambulantních kardiologů ČKS a X. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních 5.-7. 1. 2001.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Nefarmakologické postupy léčby diabetika 2. typu v prevenci aterosklerózy.“ X. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních (5.-7.1. 2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně WHR i nezměněném BMI.“ XXXVII. diabetologické dny v Luhačovicích (4/2001).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Kouření žen a diabetes mellitus.“ Sympósium na téma „Stres a kouření“, LF UK Plzeň (24.5.2001)
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „ Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny v dietě.“ IV. metabolické dny na téma: „Potraviny zvláštního určení“, Třešť (24.5.-26.5.2001)
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Režimová opatření vedou u diabetiků ke změně WHR nezměněném BMI.“ Den mladých kardiologů v Praze (19.6.2001).
 • Bartůněk L.: „Pohybový režim u kardiaků.“ X. lázeňské kardiovaskulární dny. Postgraduální kurz v kardiologii (4.1.2002).
 • Bartůněk L.: „Novinky v léčbě hypertenze a ischemické choroby srdeční.“ Praha, Nemocnice Na Homolce. Postgraduální přednášky ČLS JEP (27.4.2002).
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: „Pohybová aktivita u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a srdeční insuficiencí.“ Postgraduální lékařské dny v Plzni (15. 2. 2002).
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: „Racionální strava u pacientů s ICHS a jejími rizikovými faktory.“ Postgraduální lékařské dny v Plzni (15.2.2002).
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: „Diastolická dysfunkce a revaskularizace myokardu.“ XI. lázeňské kardiovaskulární dny. Sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. Konstantinovy Lázně (11.1.2003).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: „ Diastolická dysfunkce a diabetes mellitus.“ XI. lázeňské kardiovaskulární dny. Sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. Konstantinovy Lázně (11.1.2003).
 • Hájek T., Boček P., Bartůněk L., Benedík J.: „Operace akutního infarktu – mýtus nebo realita“. XI. lázeňské kardiovaskulární dny. Sjezd PS Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti. Konstantinovy Lázně (11.1.2003).
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Topolčan O., Rušavý Z.: Diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XXXIX. diabetologické dny v Luhačovicích (24.-26.4.2003).
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Rizikové faktory primární diastolické dysfunkce u pacientů operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Bártlová H., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetik a kardiovaskulární operace. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XI. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 11-14.5.2003.
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L.: Operační a pooperační výsledky pacientů po plastikách mitrálních chlopní operovaných v roce 2002 na Kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. V. sympózium PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti České kardiologické společnosti, Kroměříž, 12.-14. 6. 2003.
 • Hájek T., Bartůněk L., Polívková V., Topolčan O.: Procalcitonin as a marker of postoperative inflammatory complications in cardiac surgery. Sepsis and multiorgan dysfunction. 1. International Congress, Weimar, 3-6. 9. 2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Zátěžové testy a režimová opatření u diabetiků a nediabetiků v lázních. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce a diabetes mellitus. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T., Rušavý Z.: Diabetes a porucha glukosové homeostázy u pacientů na kardiochirurgickém oddělení. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., Topolčan O.: Primární diastolická dysfunkce u pacientů po operacích srdce. XX. konference České společnosti pro hypertenzi. XII. konference PS Preventivní kardiologie ČKS. Konference PS Srdeční selhání ČKS. Mikulov, 2.-4. 10.2003
 • Zlocha V., Hájek T., Bartůněk L., Polívková V., Topolčan O.: Procalcitonin …???.
 • Hájek T., Bartůněk L., Bartůňková V.: Vliv mitrální plastiky na další osud nemocného. Kardiochirurgický den, Ostrava, 5.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L.: Primární a sekundární prevence ICHS. Postgraduální kurz v kardiologii, Konstantinovy Lázně, 29.11.2003.
 • Bartůněk L., Bartůňková V.: Antikoagulační léčba. Postgraduální kurz v kardiologii, Konstantinovy Lázně, 29.11.2003.
 • Bartůňková V., Bartůněk L., Hájek T.: Nefarmakologická léčba diabetika II. typu a pacienta s metabolickým syndromem X. VII. Kongres o ateroskleróze. 4-7.10.2003 Špindlerův Mlýn.
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T.: Pohybová terapie jako součást nefarmakologické léčby rizikového pacienta s ICHS. VII. Kongres o ateroskleróze. 4-7.10.2003 Špindlerův Mlýn
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., „Diastolická dysfunkce-lochneská příšera?“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ XIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních a postgraduální kurz v kardiologii 16.-17. ledna 2004.
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Klatovy 25.3.2004
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Klatovy 25.3.2004
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Cheb 1.4.2004
 • Bartůňková V., Hájek T., Bartůněk L., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Cheb 1.4.2004
 • Bartůněk L., Bartůňková V., Hájek T., „Chirurgická léčba fibrilace síní“ Postgraduální dny ČLS JEP Karlovy Vary 14.4.2004
 • Hájek T., Široký J., Bartůněk L., Bartůňková V.: „Vliv plastik mitrální chlopně na srdeční funkce“ Postgraduální dny ČLS JEP Karlovy Vary 14.4.2004
 • Bartůněk L., Hájek T., Topolčan O., Bartůňková V., Polívková V., Holubec L. jr. „ Význam sledování mozkového natriuretického peptidu v perioperačním období v kardiochirurgii“ Biochemické dny Poděbrady 26.-27.4.2004
 • Bartůněk L., Rušavý Z., Lacigová S., Bartůňková V., Hájek T., „Viscerální neuropatie a primární diastolická dysfunkce u diabetiků I. typu“, XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Široký J.: „Vliv mitrální plastiky na parametry a funkci levé komory“ XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004
 • Hájek T., Bartůněk L., Linhartová K., Bartůňková V., Kulda J., „ Od stentované aortální bioprotesy ke stentless (a zpět?)“ XII. výroční sjezd ČKS Brno 9.-12.5.2004.
Redakční systém, kódování a design: Radek Šimko | Logo: Karel Florián | Administrace | ♥